Лицензионнен режим на транспортните средства

Лицензиране на транспотни средства за превоз на животни

Ние предлагаме консулатантска дейност във връзка с лицензиерането на транспортни средства за кратки и продължителни пътувания и подготовката на документацията за издаването на лицензи. Фирмата извършва посреднически услуги за обучение на водачи за придобиване на сертификат покриващ изискванията на Регламент 1/2005 за хуманно отношение към животнте по време на транспорт.  

За да зададете вашите въпроси кликнете ТУК

Comments are closed.