Идентификация на животните

Животни подлежащи на индивидуална идентификация

Собствениците на селскостопански животни отглеждащи ги във ферми или в личното стопанство са длъжни да осигурят индивидуалната им идентификация. Идентификаторите (ушни марки и чипове) могат да бъдат поръчани чрез обслужващите фермите ветеринарни лекари при следните оторизирани от Българска Агенция по Безопастност на Храните (БАБХ) производители / доставчици:

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

ФИРМА "ТАВИКО"

Тел.:  0887-720-758

e-mail:  taviko_hgg@abv.bg

 

АТАНАС ВЛАХОВ

ФИРМА "СЕЙФТИ КО"

Тел.:  02/997-54-00; 0889-142-075

e-mail:  safety_co@mail.bg

 

ИЛИЯ МАРИНОВ

ФИРМА "БЕНТЛИ ФАРМ"

Тел.:  02/962-77-16

e-mail:  office@bentleyfarm.bg

 

ПЛАМЕН ЯНКОВ

ФИРМА "Я енд С"

Тел.:  0888-693-704

e-mail:  pyankov@tu-sofia.bg

 

ЛЮДМИЛ ПЪРВАНОВ

ФИРМА "АГРО – СОЛЕЙ"

Тел.:  0884-002-600

e-mail:  agro_soley@abv.bg 

 

ВИКТОРИЯ АРАБАДЖИЕВА

ФИРМА "КЕЙСЛИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"

Тел.:  0888-729-140

e-mail:  caisley_orders@abv.bg

 

НИКОЛАОС ПАПАДИМИТРИУ

ФИРМА "АБГ" ООД

Тел.:  032/940-557

e-mail:  info@abg.bg 

За да зададете вашите въпроси кликнете ТУК

Comments are closed.