Паспортизация на еднокопитни животни, едри преживни животни и кучета

Всички еднокопитни животни (коне, магарета, мулета, катъри) подлежат на индивидуална идентификация с елктронни транспондери (чипове). Съгласно изискванията на Регламент 504/2004 собствениците отглеждащи такива животни трябва да притежават паспорти за тях. Компетентната служба за издаване и заверка на паспорти за еднокопитни животни е Българска Агенция по Безопастност на Храните (БАБХ). Паспортите на породистите животни са издават чрез оторизирани за съответните породи асоциации. Всички издадени паспорти подлежат на заверка от Българска Агенция по Безопастност на Храните (БАБХ).

На едрите преживни животни (говеда и биволи) които са идентифицирани съгласно изискванията на Регламент 1760/2008 се издават електронни паспорти от поделенията на Българска Агенция по Безопастност на Храните (БАБХ) на чиято територия се намира животновъдният обект на собственика на животното.

Собствениците на домашните любимци – кучета, които са чипирани могат да получат паспорт за животните от обслужващия ги ветеринарен лекар.

Comments are closed.