Лицензионнен режим на транспортните средства

Лицензиране на транспотни средства за превоз на животни

Всички транспортни средства превозващи живи животни и птици на кратки и дълги разстояния трябва да отговарят на изискванията на Регламент 1/2005 за хуманно отношение по време на транспорт и да притежават лиценз издаден от Областните Дирекции по Безопастност на Храните (ОДБХ) или Българска Агенция по Безопастност на Храните (БАБХ). Данните за лицензираните транспортни средства се вписват в национален електронен регистър.

Comments are closed.