Идентификация на животните

Животни подлежащи на индивидуална идентификация

Собствениците на животни отглеждащи животни от рода на биволи, говеда, овце, кози, свине-майки, еднокопитни животни и кучета са длъжни да осигурят маркирането и чипирането им. Идентификацията се извършва от обслужващия ги ветеринарен лекар. Данните за животните се вписват в национален електронен регистър, който се поддържа от Българска Агенция по Безопастност по Храните (БАБХ).

Фирми, оторизирани от Българска Агенция по Безопастност по Храните (БАБХ) за предлагане на идентификатори на територията на Република България.

Comments are closed.