Директни плащания за животни и пазарна подкрепа за стопанства

Собствениците отглеждащи животни в регистрирани обекти могат да получат безвъзмездна финансова помощ чрез регистрация в Областните структури на ДФ “Земеделие” – Разплащателна Агенция.

Информация за адресите и телефони за контакт с ДФЗ можете да намерите на следния линк : http://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/

Comments are closed.