Категоризация на ферми

Категоризация на ферми добиващи краве мляко

В края на 2013 г. изтича дерогационния период който е даден на Република България от Европейската комисия за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент 853 / 2004 отнасящ се до качеството на добиваното краве мляко предназначено за пускане на пазара. Собствениците на говедовъдни ферми категоризирани във втора и трета групи е необходимо да приведат фермите си в съответствие с ветеринарно-медицинските изисквания и да изградят помещение за съхранение на мляко към фермите си. Информация за категорията на Вашата ферма можете да намерите тук:

Comments are closed.