СИ ЕМ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

Добре дошли на страницата на "Си Ем Ди Интернешънъл" ЕООД

Тук ще намерите информация за европейските програми, финансиращи малкия и среден бизнес от сферата на производството, услугите и земеделието.

Консултантска компания "Си Ем Ди Интернешънъл" ЕООД извършва услуги по подготовка на проектна документация, изпълнение и отчитане на проекти, както и консултации на собственици на животни за участие в схеми за подпомагане на земеделски стопани за отглеждането на животни, идентификация на животни, регистрация на животновъдни обекти, консултация и подготовка на документи за вътрешнообщностна търговия с животни, както и внос и износ с трети страни (извън ЕС), изготвяне на бизнес планове и проектиране на животновъдни стопанства.

 

Comments are closed.